Thursday, February 02, 2012

face your fear
IMG_9497s想飞时,飞了。
想回时,回了。

然后呢?
1 comment:

Anonymous said...

Shen zai fu zhong bu zhi fu..you ren xiang fei que zhen me dou fei bu liao..you de ren xiang hui que zhi neng chang zhe 'let me go home'..dao bu liao de di fang yong yuan dou shi zui mei hao de pengyou..