Friday, October 21, 2011

我想拥有一只熊公仔IMG_1020


我想拥有一只熊公仔
一只在我熟睡的夜里替我驱走恶魔的熊公仔
我想拥有一只熊公仔
一只不厌其烦地被我熊抱狂吻的熊公仔
我想拥有一只熊公仔
一只会和我说话的熊公仔
1 comment:

弦韻 said...

这小熊维尼...
我最想要的!!!